Как да се удължи „животът“ на слънчевите очила

Слънчеви очила носят всички. И малки и големи, и възрастни и деца. Моделите слънчеви очила днес са в такова голямо многообразие, че едва ли можем да си представим. И все пак, дори да разполагате с няколко чифта за предстоящото лято, добре е да знаете как да се грижите за тях и как да удължите живота им.

Напомняме ви, че когато използвате слънчеви очила, трябва да знаете следното:

• Слънчевите очила са предназначени да намаляват яркото слънчево греене при всички нормални условия, включително при шофиране през деня. Те не са подходящи за вечерно и нощно шофиране.

• Слънчевите очила не са предназначени да гледате директно слънцето, колкото и висока да е UV защитата им.

• Слънчевите очила подлежат на определени стандарти и изискванията. Това правило важи, с изключение на слънчевите очила без рамка.

Някои данни, за да избегнете неловки ситуации, като непризната гаранционна карта и пр:

1. Механичните повреди на стъкла (рамки и лещи), възникващи по време на експлоатацията на продукта, не могат да бъдат основание за претенция за тяхното качество.

2. При установяване на скрит производствен дефект в рамката и лещите на слънчевите очила, изискванията на Клиента, предвидени в закона, са изпълнени.

3. Гаранцията на повечето онлайн магазини е 1 (един) месец от момента на закупуване на стъкла, при условие че потребителят спазва правилата за употреба и грижа за очила. Гаранция се дава и от самия производител.

4. Искове за качеството на стъклата няма да са удовлетворени, след изтичане на гаранционния срок и по време на него в случай на неправилно използване на стъкла от страна на клиента. С това по-обстойно може да се запознаете в секцията “Правила за употреба и грижа за очила” в сайта.

Правила за употреба и грижа за очилата

Слънчевите очила изискват внимание и грижа. За да ви служат възможно най-дълго, запомнете няколко правила:

• Носете и почиствайте стъклата, държейки рамката на очилата с двете си ръце.

• Винаги съхранявайте слънчевите очила в специален калъф за очила.

• Не поставяйте стъкла без рамка, директно върху твърда повърхност. Помнете, че това причинява драскотини по тях.

• Не носете очилата само като рамка.

• Неприемливо е да се прилага механична сила, върху очилата, а в случай на деформация на рамката е необходимо да се коригира от професионална оптика, а не самостоятелно. При разхлабване или при нужда от монтаж на нови стъкла на слънчевите очила, усукването и поставянето се правят само от специалисти. В случай на деформация на слънчеви очила, отслабване на връзките, както и в случай на други неизправности, независим ремонт не се допуска.

• Не излагайте стъклата на внезапни промени в температурата.

Грижи за слънчеви очила:

• Препоръчва се редовно да се измиват слънчевите очила с топла вода и сапун, а ултразвуковото почистване в оптичния салон е желателно 1 път за 3 месеца.

• Слънчевите очила трябва да се почистват с мека кърпа. Кожа, велур – са изключени.

• За ежедневно почистване на стъклата на очилата, препоръчваме използването на специална течност със специална кърпа. Неприемливо е да се прилага значителна механична сила върху очилата, а в случай на деформация на рамката е необходимо да се коригира на мястото. Помнете, че при опити за самостоятелно възстановяване вашият продукт може да стане неизползваем. В случай на деформация на слънчеви очила, отслабване на връзките, както и в случай на други неизправности, независим ремонт не се допуска.