Пет предимства на базалните зъбни импланти

В наши дни модерните базални зъбни импланти станаха желани от много български пациенти. Това е така, тъй като този тип импланти има много предимства, които ги различават от другите начини и пособия за лечение на частично или напълно обеззъбени пациенти. В тази статия ще разкрием петте най-големи плюса на базалните импланти, които си заслужава да научите.

Първото и най-съществено предимство е, че лечението с базални зъбни импланти е краткотрайно. Пациентите могат да получат зъбни мостове и фиксирани зъби за по-малко от пет дни, в които ще посещават кабинета по базална имплантология. В краткото лечение се крие и по-ниската цена на този тип импланти, така че не търсете други причини за евтините оферти.

Вторият плюс се крие в лесната поносимост на организма към базалните импланти. При поставянето им няма риск от костна загуба или peri-implantitis. Сравнени със стандартните импланти, базалните се възприемат много по-лесно и не налагат дълго време за лечение.

Третото предимство е, че могат да бъдат поставени на пациенти с диабет и дори пушачи. Единственото, което се налага да правите, след като те бъдат поставени, е да се погрижите добра за устната си хигиена. От този момент нататък те ще ви служат вярно през целия живот.

Предимство номер 4 се свързва с възможността да интегрирате базалните зъбни импланти, когато е наличен пародонтит. Независимо от сложността на пародонталното състояние пациентът може да бъде излекуван посредством поставянето на базалните импланти.

На последното пето място ще поставим методът на поставяне на имплантите, който е в пъти по-малко травматичен от оперативните процедури при други видове импланти. Това е от голяма важност за всеки пациент, така че бяхме длъжни да го отбележим в нашата публикация.

В обобщение

От написаното, стана ясно, че лечението на частично и напълно обеззъбени пациенти, с базални импланти, е препоръчително. Цената на тези импланти е достъпна и бихте могли да си я позволите, особено когато търсите качествен и сравнително бърз начин да върнете усмивката на лицето си, и да се сдобиете с още по-високо самочувствие в социалните среди и контакти.