Какво е това трансмисия у автомобила

Независимо от конструкцията на двигатела на всеки автомобил, мощността, която развива трябва да се предаде на коляновия вал на колелата на МПС-то. По този начин той се движи. Системата от агрегати, части и механизми, служи за преобразуване и предаване на въртящия момент на двигателя по големина и посока, както и силово предаване.

При двигателя с вътрешно горене на масло: https://autoprofi.bg/castrol-edge-turbo-diesel-5w-40-titanium-fst-5l-prod1220.html, дори в най-ранния му стадии на развитие директното предаване на газовете на колелата се оказва невъзможно. Оборотите на двигателя са много големи и при директно свързване на коляновия вал с двигателните колела скоростта на движение на автомобила ще е недопустимо голяма.

Друга трудност се създава от несъответствието на характеристиката на двигателя с вътрешно горене и теглителната характеристика на автомобила. Въпросът е по-сложен и трябва да се разгледа малко по-обстойно. Така например, ако се получи развитие в мощността на въртящия моментв зависимост от оборотите на двигателя, ще се види, че мощността е почти пропорционална на оборотите. При ниски обороти тя е много малка и отива почти изцяло за преодоляване на вътрешното триене в двигателя, докато при максимални обороти, тя е по-голяма. Развитието на въртящия момент е по-трудно. Първоначално той расте заедно с оборотите, https://autoprofi.bg/akumulator-varta-blue-dynamic-45ah-prod1253.html и е твърде неудобен за задвижване на автомобила. При потегляне от мястото, когато цялата маса на автомобила трябва да се ускори от 0 до дадена скорост, поради ниските обороти на колянов вал, както и мощността, така и въртящите моменти са ниски, а съпротивлението на места голямо.

Така колкото и да боксува съединителя, автомобилът ще измине най-малко 1-2 метра и двигателят ще загасне. Аналогично положение се получава и когато автомобилът изкачва наклон или се движи по лош път. В повечето случаи въртящият момент, който двигателят развива съпротивление, не е достатъчен и пак се стига до загасване на двигателя.

Всичко това налага използването на различни агрегати, поставени между коляновия вал и двигателните колела, чрез който въртящият момент може да се измерва в зависимост от съпротивленията, които автомобилът среща при движение. В зависимост от това дали предаването на въртящият момент става на отделни степени или безстепенно се използват механични или автоматични предавателни кутии.