Твърди битови отпадъци и методи за изхвърляне и обезвреждане

Твърдите битови отпадъци са неразделна част от човешкия живот и изискват редовно и своевременно изхвърляне. Натрупването им може да доведе до сериозни проблеми, които ще засегнат не само екологията на региона, но и нашето здраве.

Важен момент в изхвърлянето на боклука е сортирането му, тъй като някои от отпадъците са рециклируеми. Те обикновено са изработени от пластмаса, стъкло и метал. Някои отпадъци изискват специални условия за обработка или унищожаване, тъй като могат да причинят непоправима вреда на човешкото здраве или на околната среда. Такива отпадъци включват батерии и осветителни лампи, съдържащи живак.

За щастие почти всичко, свързано с твърдите битови отпадъци, не представлява опасност за здравето и се състои главно от контейнери за опаковки и хранителни отпадъци. Но тази категория боклук е безвредна, ако се съхранява и обработва правилно. От своя страна загниването или изгарянето на твърди отпадъци води до отравяне на почвата, подземните води и атмосферата.

Проблемът с изхвърлянето на твърди битови отпадъци се среща във всички населени места, независимо от броя на жителите. Разбира се, в мегаполисите този проблем е по-остър, но преждевременното изнасяне и извозване на отпадъци може да е от полза за всеки регион на страната.

Методи за изхвърляне на отпадъци

За много развити страни домакинските отпадъци са източник на енергия. Например Швеция обработва почти всичкия боклук, натрупан в страната, и дори купува твърди отпадъци от други страни, за да получи евтина енергия. В нашата страна обработката на отпадъците няма подобни тенденции и все пак могат да бъдат идентифицирани няколко основни начина за преработка на твърди битови отпадъци.

Погребение на специално подготвени депа. Това е най-честият начин за рециклиране на боклука в много страни. Съвременните депа за съхранение на боклука осигуряват надеждна защита на подземните води и атмосферата от токсични емисии по време на разлагането и разлагането на отпадъците.

Компостиране. Позволява използването на органични отпадъци. Крайният продукт е компост, който се използва за торене на земеделски земи, както и градински парцели.

Термична обработка на твърди отпадъци. Изгарянето на боклука в специални растения позволява да се намали обемът й с повече от 10 пъти. Друго предимство е унищожаването на всички опасни вещества за човешкото тяло, съдържащи се в боклука. Използването на съвременни технологии в инсталациите за преработка на отпадъци дава възможност за получаване на допълнителна енергия от изгарянето на твърди отпадъци.

Плазмена обработка. Това е най-модерният и високотехнологичен начин за преработка на твърди отпадъци. Той има много предимства: позволява обработката на всички видове отпадъци без предварителна подготовка. Боклукът служи като суровина за производство на електроенергия; Крайният продукт на преработката е шлаката, която е абсолютно безвредна и широко използвана в различни отрасли.

Количеството твърди битови отпадъци се увеличава всяка година, което изисква навременна реакция на компаниите за преработка на отпадъци. Освен това науката играе важна роля при използването на отпадъците. С фирма за извозване на битови отпадъци може да решите една голяма част от проблемите в домакинствата: http://evro5.com/izvozvane-bitovi-bokluci-apartamenti.

Разработването на нови начини за преработка на твърдите отпадъци не само позволява да се намали количеството на отравяне на отпадъците и човешкото здраве, но и да се превърне в ефективна суровина за производство на електроенергия.