С какво се гордее ръководството на АЕА

Изучаването на чужди езици се основава на интегрирането в европейската система за езиково обучение. Програмата на изучаването на английски език е съвместима с  общоевропейската система за владеене на чужд език.

Разработената система на образование дава възможност на учениците да се развиват хармонично в кръгове и профили от всяка ориентация: тенис, футбол, музика, хореография, изобразително изкуство, компютърни технологии и др. По време на ваканциите в Академията се организират образователни пътувания с цел на изучаването на чужди езици в различни европейските страни.

Индивидуалният подход към опазването на здравето на децата осигурява качествено медицинско обслужване, което включва: педиатър, медицинска сестра, психолог, логопед и пр. Всяко дете преминава през годишен медицински преглед.

Всички училищни сгради разполагат с денонощна охрана.

Децата се снабдяват с три хранения на ден в съответствие с цикличността на менюто, разработено по най-високите стандарти на детското хранене, които са предназначени да осигурят напълно здравословна диета на всяко дете.

Основната цел на администрацията и учителите на училището е създаването на учебна среда, в която всяко дете може да получи най-много възможности за неговото интелектуално, творческо и лично развитие. Образованието в училището се определя от учебните програми, разработени от образователната институция, въз основа на американските държавни образователни стандарти по утвърдени обучителни програми, курсове и дисциплини, които се използват във всички елитни международни училища в цял свят.

Нагласата на ръководството към домашната работа е такава, че тя се възприема като  нещо, към което ученика се приучава от най-ранна детска възраст и паралелно с това, той трябва да бъде мотивиран, и наблюдаван през целия период на обучение. Тя е добре да бъде, според преподавателския колектив на АЕА, реалистично предизвикателство за всички ученици.

Администраторите, учителите и персоналът се ангажира да помага на учениците да достигнат най-високия си академичен потенциал. Преподавателският екип вярва, че семействата могат да играят важна роля в подпомагането на учениците и да гарантират техния академичен успех.

International schools of Sofia