Музикалните формации

Инструментален състав най-общо се нарича група от изпълнители, които свирят на музикални инструменти. С течение на времето се формират състави, които се различават по вида и броя на включените в тях инструменти и по предназначението на музиката, която изпълняват. Съществуват формации, в които задължително влизат определени групи инструменти, например симфоничен оркестър, духов оркестър, оркестър от народни инструменти, биг-бенд за джазова и танцова музика. Едновременно с тях в практиката има и такива, в които свободно се комбинират различни по вид и тембър инструменти. Те изпълняват разнообразна музика -класическа, народна, развлекателна и др.
Най-голям сред оркестрите е симфоничният. В неговия състав влизат основните групи музикални инструменти – струнни, дървени и медни, духови, ударни. Богатството от тембри дава възможност за изпълнение на разнообразна по характер и жанр музика. Звучността на симфоничния оркестър традиционно се свързва с класическата музика и концертната зала. В наши дни този състав има все по-разнообразни прояви – освен класическа музика свири забавна и развлекателна музика, музика към филми, съпровожда концерти на поп звезди. Съвременните композитори създават творби, в които заедно със симфоничния оркестър свирят и нетрадиционни за класическата музика инструменти – акустична и електрическа китара, електронна цигулка, фолклорни инструменти и др.

В състава на духовите оркестри влизат духови и ударни инструменти. Призивното и фанфарно звучене на духовите инструменти, подчертаването на ритъма от ударните е причина този тип състави от древността до днес да се свързват с военната и церемониалната музика. Духовите оркестри участват в улични шествия и площадни празненства, изнасят концерти на открито и в концертна зала. Типичен жанр за тези оркестри е маршът. В репертоара им се включват и преработки на популярни класически творби, танцова и популярна музика. У нас в концертните програми на духовите оркестри традиционно присъстват и български народни хора и ръченици, създадени специално за тези състави. С развитието на забавната музика в края на XlX век се формират инструментални състави, наречени най-общо танцови оркестри. Те включват инструменти от различните групи, като неизменно присъства и пианото.